تولد شرکت فن آوران دُرنویس
تولد شرکت فن آوران دُرنویس

تولد بهانه ایست تا با هم بودنمان را برای فتح والاترین قله ها جشن بگیریم. در تاریخ 5 مرداد سال 1397 تیم با انگیزه و متعهد دُرنویس طی هم گرد آمدند و با نگاهی روشن به آینده و امیدها و آرزوهای والا مسیر دو ساله ای را که به کمک هم به بهترین نحو طی کردند جشن گرفتند.
در طی این جشن از زحمات تک تک افراد که هر یک ستونی محکم و استوار و کلیدی حیاتی در مسیر پیشرفت دُرنویس بوده و هستند قدردانی شد. اهدافی که دُرنویس آنها را در تولد بعد خود جشن خواهد گرفت بار دیگری مرور شد و همه افراد تیم در دل و ذهن خود این اهداف را هک کردند.

1397/5/5 ادمین